> دنیای الکترونیک مرکز فناوری اطلاعات ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranitc.com
عنوان انگليسى iranitc
عنوان فارسى دنیای الکترونیک مرکز فناوری اطلاعات ایران
توضيحات با ورود به دنیای الکترونیک مرکز فناوری اطلاعات ایران سرویس های خود را در زمینه تجارت الکترونیک و پیاده سازی سایتهای پیشرفته اینترنتی و فروشگاههای الکترونیکی در شهریور سال 81 آغاز نمود و با ارائه سرویسهای برتر در زمینه تجارت الکترونیک همواره پیشرو در این زمینه بوده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader