آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.8thiscee.com
عنوان انگليسى 8thiscee
عنوان فارسى هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
توضيحات جامعه دانشجویی مهندسی برق ایران سالهاست كه با برگزاری كنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران كه بی شك بزرگترین گردهمایی سالیانه دانشجویان مهندسی برق كشور محسوب می شود، گام استواری را در راستای آگاهی دانشجویان از روند تحقیقات و آخرین تحولات در زمینه مهندسی برق، ایجاد بستری مناسب برای ارائه فعالیت های پژوهشی و تجلی استعدادهای دانشجویان، ایفای نقش در تبادل اطلاعات و ایجاد تعامل و برقراری ارتباطی دوسویه و پویا میان دانشگاهیان و صنعتگران برداشته است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader