آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.parsswitch.com
عنوان انگليسى parsswitch
عنوان فارسى شرکت پارس سوئیچ
توضيحات شرکت پارس سوئیچ سازنده کلید و سکسیونر فشار قوی و فشار متوسط است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader