آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.arashtrans.com
عنوان انگليسى arashtrans
عنوان فارسى شرکت آرش ترانس
توضيحات شرکت آرش ترانس تولیدکننده انواع بالاست لامپ بخار جیوه- بخار سدیم و متارهالایت و انواع لامپهای فلورسنت و گازی و کم مصرف است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader