> بانک اطلاعات عمران ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.icib.ir
عنوان انگليسى icib
عنوان فارسى بانک اطلاعات عمران ایران
توضيحات بانک اطلاعات عمران ایران در زمستان 1383 و با هدف طراحی مکانی برای یکپارچه سازی منابع اطلاعاتی عمران و زمینه های وابسته برای دسترسی آسان ایجاد شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader