شرکت آریانیک خدماتی در زمینه ثبت دامین، میزبانی وب، اجاره سرور و... ارائه می دهد.