آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tisri.org
معرفی موسسه
شورای غیر دولتی روابط خارجی
خبرنامه‌ها
درخواست‌ها
ارتباط با موسسه
برنامه‌های موسسه
عنوان انگليسى tisri
عنوان فارسى موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران
توضيحات «مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران»، در بهمن ماه سال ۱۳۷۸ توسط جمعی از دانشگاهیان، خبرنگاران، محققین و کارشناسان مسائل بین المللی و منطقه ای مرکزی در ایران بنیان گذاشته شد.
مؤسسه تهران به عنوان یک مؤسسه غیردولتی و مستقل در کمتر از شش ماه فعالیت گسترده توانست جایگاه و منزلت خویش را در میان جامعه تحقیقاتی و علمی ایران پیدا نماید. از مهمترین ابتکارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران می توان ایجاد اولین شورای غیردولتی روابط خارجی و راه اندازی اولین کتابخانه دیجیتالی تخصصی در ایران را نام برد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader