آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.math.psu.edu
عنوان فارسى گراف‌های متعلق به آنالیز‌های مختلط
توضيحات این سایت گراف‌های متعلق به آنالیز‌های مختلط را در اختیار شما می‌گذارد. در اینجا می‌توانید گراف‌های مربوط به حساب دیفرانسیل را ملاحظه کنید. در این سایت منحنی‌های کسینوس سینوس و کسینوس هم برای شما شرح داده می‌شوند. شما می‌توانید به گراف‌های مربوط conformality ، انتقال mobius و ... را مشاهده کنید. این سایت چگونگی ترسیم این گراف‌ها را نیز به شما آموزش می‌دهد و قادر است شما را به سایر لینک‌های مرتبط نیز متصل کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader