آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.amirsemnani.com/AmirCard.htm
عنوان انگليسى amirsemnani
عنوان فارسى پیام کارتهای امیر
توضيحات اولین پیام کارتهای (مولتیمدیای) ایرانی شامل موسیقی و اشعار فارسی که بر اساس عاشقانه ، رمانتیک ، تولد ، مناسبتها ، مینیاتور ، نوروز و نوانما طبقه بندی شده است از این سایت میتوانید برای دوستان خود مجاناَ کارت ارسال فرمائید .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader