انجمن حمایت از حیوانات یك انجمن مردمی و زیست محیطی از گروه تشكل‌های غیر دولتی (NGO) است كه با شماره ثبت ۱۰۷۱۹ از ابتدای زمستان ۱۳۷۷ آغاز به كار نموده است.<br /> این انجمن از نظر قانونی، به تایید وزارت كشور و اطلاعات نیروی انتظامی و اداره ثبت شركتها رسیده است.