خبرگزاری شبستان یك خبرگزاری غیردولتی است كه موضوع فعالیت خود را دین قرار داده است. اخبار حوزه مساجد، کانونهای فرهنگی هنری، کتابخانه ها و فعالیت های فرهنگی هنری حوزه دین از جمله اخبار این خبرگزاری است.