> اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.chaharmahalmet.ir
عنوان انگليسى chaharmahalmet
عنوان فارسى اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری
توضيحات شرح وظایف و خدمات قابل ارائه اداره هواشناسی:
۱- توسعه شبکه ایستگاه‌های مختلف هواشناسی در سطح استان، کنترل و راهبری این ایستگاه‌ها در جهت انجام دیده بانی‌های استاندارد عوامل جوی.
۲- تهیه و جمع آوری آمار و داده‌های آب و هوایی.
۳- تبدیل داده‌ها به اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها در راستای تحقیقات هواشناسی کاربردی همانند:
صدور پیش آگاهی و هشدار در مورد وقوع سیل
صدور پیش آگاهی برای برنامه ریزی مدیریت منابع آب
صدور پیش آگاهی برای خشکسالی
صدور پیش آگاهی برای مقابله با سرما و یخبندان در محصولات کشاورزی
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader