این شرکت تولید کننده انواع سماور آپولون با المنتهای ایتالیایی و ترموستاتهای آلمانی در ایران است.