مدیران شركت تعادل سازان صنعت ، با هدف حمایت از جامعه صنعتی كشور ایران ، رشد تولیدات و بالا بردن سطح كیفیت كالاها در جهت توسعه صادرات آنها ، فعالیتهای خود را از ساخت ابزار آلات صنعتی شروع نمودند وپس از كسب تجارب بیشتر ، وارد عرصه ساخت ماشین آلات صنعتی شدند و مدیران آن به عضویت اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش ایران در آمدند .