> شرکت مهندسی توسعه پرگارفن
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.pargarfan.com/Indexes/index-fa.htm
عنوان انگليسى Pargarfan Industrial Development Co
عنوان فارسى شرکت مهندسی توسعه پرگارفن
توضيحات زمینه فعالیت این شرکت مهندسی ، طراحی، مشاوره، مدیریت پروژه ، معرفی و ارائه تجهیزات آزمایشی فنی و مهندسی و ماشین آلات خط تولید در صنایع مختلف است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader