زمینه فعالیت این شرکت مهندسی ، طراحی، مشاوره، مدیریت پروژه ، معرفی و ارائه تجهیزات آزمایشی فنی و مهندسی و ماشین آلات خط تولید در صنایع مختلف است.