آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.cebit.de/homepage_e?x=1
عنوان انگليسى CeBIT
عنوان فارسى نمایشگاه cebit کشور آلمان
توضيحات این سایت متعلق به نمایشگاه بین المللی cebit است که هر ساله در کشور آلمان برگزار می شود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader