آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.imam-khomeini.com
عنوان انگليسى imam-khomeini
عنوان فارسى پایگاه اطلاع رسانی امام خمینی
توضيحات بنیاد اندیشه اسلامی مؤسسه ای فرهنگی و مطبوعاتی است كه از سال 1362 فعالیت خود را آغاز كرده است این مؤسسه در حال حاضر تنها بنگاه مطبوعاتی است كه 9 نشریه به زبانهای عربی ، انگلیسی و فرانسه منتشر می نماید . روزنامه ها و نشریاتی كه مایل به همكاری با بنیاد باشند می توانند از طریق رایزن فرهنگی و یا مستقیماً با این سازمان مرتبط شوند .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader