> معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fdo.ir
وظايف معاونت غذا و دارو
اداره کل آزمايشگاههای کنترل غذا و دارو
اداره كل نظارت بر مواد غذايِى آرايشى و بهداشتى
اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
مركز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارويی
عنوان انگليسى fdo
عنوان فارسى معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان
توضيحات بطور خلاصه وظایف این معاونت را ملاحظه می فرمایید:
• صدور مجوز ترخیص داروها ، مواد اولیه دارویی و دستگاهها تجهیزات دارویی كه بصورت بدون انتقال ارز وارد كشور گردیده است
• صدور مجوز ترخیص كالا با حداقل اسناد و تعهد
• انجام امور بانكی مربوط به اعتبارات اسنادی شامل عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شناور تا واریز نامه ای ، حذف گواهی بارزسی ، ظهرنویسی و انجام مغایرتها و …
• تائید صدور ویزا برای افراد خارجی كه به دعوت شركتهای دارویی به كشورمان عزیمت می نمایند .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader