گروه نرم‌افزاری روابط‌ عمومی الكترونیك&quot; پاسخ به نیازی است كه ما آن را ناشی از رویكرد الزامی روابط عمومی‌ها به فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات (ICT) می دانیم و ناگزیر هستیم از تلاش برای گسترش ادبیات علمی و نظری آن.<br /> این سایت با هدف كمك به تولید محتوای تخصصی در حوزه تخصصی روابط عمومی - بویژه رویكردهای جدید الكترونیك- ایجاد شده است و خدمات ویژه ای را در اختیار جامعه روابط‌عمومی قرار خواهد داد.