شرکت لیزینگ ایران خودرو (سهامی خاص) وابسته به شرکت صنایع گسترش ایران خودرو ( سهامی خاص) در تاریخ14/7/1382 تحت شماره 210365 به ثبت رسیده که فعالیت اصلی شرکت در زمینه اجاره و واگذاری انواع خودروهای سواری شرکت ایران خودرو بصورت عملیات لیزینگ و فروش اقساطی می باشد. با تصمیم هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو ، شرکت گسترش صنایع ایران خودرو ماموریت یافت نسبت به تاسیس شرکتهای لیزینگ اقدام نماید بدن ترتیب شرکت لیزینگ خودرو کار ( سهامی خاص) در سال1380 با ماموریت اولیه اعطای تسهیلات مالی در چار چوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک ( از عقود بانکداری اسلامی ) به خریداران انواع خودروهای کار تاسیس و در نیمه دوم سال مذکور و با تمرکز بر محصولات ایران خودرو دیزل فعالیت خود را آغاز نمود. به دلیل سرمایه اولیه ناچیز شرکت و عدم آمادگی بانکها در ارائه منابع مالی مورد نیاز با قیمت رقابتی، فعالیت شرکت در قالب یک همکاری انحصاری دو جانبه با شرکت ایران خودرو دیزل و با استفاده از منابع مالی آن شرکت ادامه یافت . سپس در سال 1381 بانک پارسیان همزمان با خرید 60% از سهام این شرکت نسبت به تخصیص تدریجی بخشی از منابع مالی مورد نیاز اقدام نمود . به موازات این شرکت ، روند سریع تاسیس سایر شرکتهای لیزینگ طی سال 1381 شد و بازار لیزینگ در ایران از یک دوره رکود بلند مدت وارد دوره جدیدی از رقابتها گردید .