واحد آموزشی شرکت مهندسی آرین رهاورد نقش جهان , آموزشگاه کامپیوتر آرین انفورماتیک(AiT) افتخار دارد بعنوان یکی از پیشگامان فعال آموزش فناوریهای پیشرفته در کشور امکان فراگیری مفاهیم کلیدی دنیای فناوری اطلاعات را برای کلیه علاقه مندان فراهم آورد.