همارا سیستم یک شرکت کامپیوتری است که در زمینه سخت افزار، نرم افزار و اینترنت فعالیت می کند.