آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bonyad-qoran.com
عنوان انگليسى bonyad-qoran
عنوان فارسى بنیاد قرآن و عترت
توضيحات این سازمان در اسفندماه 1381 با هدف گسترش فرهنگ روحبخش قرآن كریم افتتاح گردید. در حال حاضر مسئولیت موسسه با محمد انجم‌شعاع و قائم‌مقام بنیاد استاد شهریارپرهیزكار(حافظ كل قرآن كریم و نفر اول مسابقات كشور عربستان) به عهده دارند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader