اسامی تعدادی از نرم افزارهای شرکت شتاب به شرح زیر است: شتاب کتابدار ، قفل نر م افزاری شتاب، یاهو! مسنجر فارسی شتاب، شتاب فارسی نگار3، زبان ساز شتاب، شتاب صفحه چین و شتاب لَش دیکشنری 2