> شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو)
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.irico.ir/irico_farsi.html
عنوان انگليسى irico
عنوان فارسى شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو)
توضيحات شرکت بازرسی فنی ایرانیان (ایریکو) با بهره گیری از دانش و تجربیات طولانی جمعی از مهندسان و مدیران پروژه های بزرگ ملی و به پشتوانه علمی، فنی و مالی شرکت توسعه مهندسی ایرانیان (شرکت مادر) و سایر شرکت های اقماری ایرانیان جهت نیل به اهداف خود تشکیل شده و فعالیت می کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader