شرکت مگا موتور تولید کننده انواع موتور، گیربکس و اکسل می باشد.