ما در این سایت سعی کرده ایم اطلاعات لازم جهت آگاهی از مدرک بین المللی ICDL را برای شما گرد آوری نماییم، همچنین سطح آگاهی جامعه را با گذراندن دورههای این مدرک بین المللی بالا ببریم.