آفتاب
نشانى اينترنتى http://cgd.best.vwh.net
عنوان فارسى توابع ، منحنی‌های بیضوی
توضيحات این سایت توضیحاتی درباره‌ی توابع ، منحنی‌های بیضوی و عملیات ریاضی مربوطه به شما ارائه می‌دهد. پس شما می‌آموزید که منحنی بیضوی یک طرح قابل تعریف و ساده توسط ریاضیات دوره‌ی دبیرستان می‌باشد و این طرح ، مطالعات عددی پیچیده را تسهیل می‌نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader