آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.betastatistics.com
عنوان فارسى شرکت Beta stetitics
توضيحات این سایت متعلق به شرکت Beta stetitics می‌باشد. این شرکت در زمینه آنالیز اطلاعات و شرح و تفسیر آن به فعالیت می‌پردازد. این شرکت به سازمان‌های دارویی ، بیوتکنولوژیکی و سایر سازمان‌های بوجود در این رابطه ،خدماتی را ارائه می‌دهد. شرکت Beta statistics از تکنیک‌هایی برای آنالیز اطلاعات جمع‌آوری شده در رابطه با حفظ سلامتی افراد جامعه استفاده می‌کند و فعالیت‌های این شرکت در زمنیه‌های دارو بیوتکنولوژی گسترش پیدا کرده است. این سایت اطلاعات بیشتری درباره فعالیت‌های این شرکت در اختیار شما می‌گذارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader