> دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.farsidic.com
عنوان انگليسى farsidic
عنوان فارسى دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
توضيحات این سایت حاوی دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader