آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.westernpolicy.org
عنوان فارسى مرکز سیاستمداری غربی
توضيحات این سایت متعلق به مرکز سیاستمداری غربی می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی مسائل سیاسی ، اقتصادی و امنیتی به دست آورید. تیتر اخبار مهم سیاسی در این سایت موجود می‌باشد و علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی موضوعات موردنظر خود ، اطلاعاتی درباره‌ی آنها به دست آورند. شما می‌توانید نشریات منتشر شده توسط این مرکز را مورد مطالعه قرار دهید. با مراجعه به این سایت این مرکز ، اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌های مرکز سیاستمداری غربی به‌دست خواهید آورد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader