> تارتن سامانه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tartansys.net
عنوان انگليسى tartan samaneh
عنوان فارسى تارتن سامانه
توضيحات این شرکت در اسفندماه سال ١٣٧٥ با مدیریت آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ تاسیس شد کارشناسان این شرکت با بیشترین تجربه در زمینه گسترش تکنولوژی اینترنت در داخل کشور، تاکنون سیستمهای گوناگونی را طراحی و نصب کرده اند که اهم آنها به قرار زیر است . اهم فعالیتهای تارتن مشارکت در راه اندازی نخستین گره شبکه اینترنت در داخل کشور و اتصال بیش از چهل دانشگاه و مرکز پژوهشی در سراسر کشور به شبکه اینترنت و همچنین طراحی و پیاده سازی سیستم بزرگ اطلاع رسانی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتصال آن به شبکه جهانی اینترنت می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader