> مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.persia.org
عنوان انگليسى Iranian Cultural & Information Center
عنوان فارسى مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی ایران
توضيحات این مرکز در دانشگاه استن فورد کالیفرنیا شروع به فعالیت کرد. هدف اصلی این مرکز آشنا کردن همگان با هنر و فرهنگ ایران است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader