سی ان ان یکی از منابع خبری و اطلاعات آن لاین در جهان است.