> انجمن دامپزشکی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.vci.ie
عنوان انگليسى Veterinary Council
عنوان فارسى انجمن دامپزشکی
توضيحات این انجمن دامپزشکی یک مرکز قانونی با هدف جراحی حیوانات است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader