انجمن بیماری آلزایمر در سال ۱۹۸۲ تاسیس شد. هدف این انجمن حمایت کردن و سرویس دادن به افرادی است که مبتلا به آلزایمر هستند.