این سایت شما را با کنسرسیوم بین‌المللی تئوری اجتماعی آشنا می‌کند. دانشجویان و اساتیدی که در زمینه‌ی سنت‌های اجتماعی و مسائل سیاسی فعالیت نموده ، می‌توانند با این مرکز همکاری مستقیم داشته باشند. این افراد می‌توانند مقالات و مطالب تحقیقاتی خود را به این سایت ارسال کنند. شما می‌توانید در کنفرانس‌هایی که توسط این مرکز برگزار می‌شود شرکت کنید. این سایت به سؤالات شما در زمینه‌ی تئوری‌های اجتماعی پاسخ می‌دهد.