این مرکز برگزار کننده دوره های مختلف کامپیوتر برای همه مشتاقان این رشته است. از طریق این وب سایت می توانید اطلاعات جامعی راجع به این مرکز دریافت کنید.