این سایت متعلق به گروهی از کارگران و جوانان است که هدف آنها پایان دادن به رژیم سرمایه‌داری و رسیدن به یک رژیم دموکراتیک اجتماعی می‌باشد. در آرشیو این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی شرایط کاری ، تئوری مارکسیست ،آنالیزهای اقتصادی ، جهانی شدن ، زنان مارکسیسم ، اخبار مربوط به کارگران ، مبارزه با نژادپرستی و ... به دست آورید. از طریق این سایت می‌توانید آخرین تجزیه و تحلیل‌های سیاسی را مورد مطالعه قرار دهید. این مرکز کتاب‌هایی را درباره‌ی انقلاب‌های تاریخی کشورهای مختلف جهان به شما معرفی می‌کند.