> فرصت‌های شغلی در کشور آمریکا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.naruc.org
عنوان فارسى فرصت‌های شغلی در کشور آمریکا
توضيحات این سایت اطلاعاتی درباره‌ی: فرصت‌های شغلی ، فرصت‌های تحصیلی ،برنامه‌های مربوط به محیط زیست ، انرژی و برنامه‌های مربوط به زباله‌های هسته‌ای کشور امریکا به شما ارائه می‌کند. آخرین گزارش‌های مربوط به این مرکز را می‌توانید در این سایت ملاحظه کنید. علاقه‌مندان می‌توانند با تسهیلات مورد استفاده در این کشور مثل: گاز ، برق ، وسایل ارتباطاتی و وسایل حمل و نقل موتوری آشنا شوند. این سایت شما را به لینک‌های صنعتی مربوط به این زمینه متصل می‌کند. شما می‌توانید گزارش‌های مربوط به کنفرانس‌های این مرکز را در این سایت مطالعه کنید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader