آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hotel-iranshahr.com
عنوان انگليسى iranshahrhotel
عنوان فارسى هتل ایرانشهر
توضيحات این هتل سه ستاره در خیابان ایرانشهر جنوبی در شهر تهران قرار دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader