> جامعه‌ی کارگران صنعتی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iww.org
عنوان فارسى جامعه‌ی کارگران صنعتی
توضيحات این سایت شما را با جامعه‌ی کارگران صنعتی آشنا می‌کند. با مراجعه به کتابخانه‌ی این سایت می‌توانید مقالات و مطالب نوشته شده درباره‌ی کارگران را مطالعه کنید. مرکز IWW مجموعه‌ای از منابع اطلاعاتی درباره‌ی تشکل‌های کارگری و حقوق قانونی کارگران صنعتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات کاملی درباره‌ی تاریخچه‌ی مرکز IWW ، فعالیت‌ها و خدمات آن به دست آورید. این سایت شما را به لینک‌های مختلفی در این زمینه متصل می‌کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader