سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها در این سایت به معرفی‌ اهداف، برنامه‌ها واقدامات انجام شده سازمان به مدیران، پژوهشگران، دانش آموختگان، کار آفرینان، علاقه مندان و همچنین معرفی خدمات و‌‌‌ تسهیلات مورد نیاز فارغ التحصیلان که توسط این سازمان ارائه می‌گردد پرداخته است.