این سایت یک واحد اطلاعاتی در زمینه‌ی اقتصاد محسوب می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت با سازمان‌های تجاری ، دولتی و گروه‌های ویژه‌ی هر کشور آشنا شوند. این مرکز بهترین اطلاعات را در مورد کشورهای تحت پوشش خود ، در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید با مراجعه به این سایت با مسائل اقتصادی ، تجاری کشورهای: شرق اروپا ، غرب اروپا ، خاورمیانه ، افریقا و آسیا آشنا شوید و متخصصین این سایت به سؤالات اقتصادی شما پاسخ خواهند گفت.