این سایت متعلق به مرکز مطالعات بین‌المللی و استـراتژیک CSIS می‌باشد. این مرکز دولت‌مردان جهان را با عملکردهای استراتژیک و سیاسی دنیا آشنا می‌کند. بیش از ۱۹۰ محقق در این مرکز فعالیت می‌کنند. از طریق این سایت با وقایع سیاسی جهان آشنا شده و می‌توانید نظرات سیاستمداران مختلف جهان را مورد مطالعه قرار دهید. این مرکز مجلات چاپ شده در ارتباط با موضوعاتی چون: بازار جهانی ، ارتش عراق ، اسلام دومین دین در اروپا ، فساد در کشور بزریل ،علم و امنیت در قرن بیست و یکم ، احزاب سیاسی در اروپای شرقی و ... را به شما معرفی می‌کند.