این مرکز در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده است. مرکز AFPC آنالیزهای دقیقی را در مورد خط‌مشی سیاست‌های خارجی کشور امریکا انجام می‌دهد. دولت‌مردان عالی‌رتبه می‌توانند از اطلاعات موجود در این سایت بهره‌مند شده و آخرین بولتن‌های خبری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند از مقالات و نشریاتی که توسط این مرکز به چاپ رسیده استفاده کنند. این سایت شما را به لینک‌های مرتبط با سیاست خارجی کشور امریکا متصل می‌نماید.