این سایت اطلاعاتی درباره‌ی روبوت‌های پزشکی ، روبوت‌های شخصی و روبوت‌های حیوانی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید با موضوعاتی مانند: روبوت ، روبوتیک عمومی و روبوت‌های انسانی آشنا شوید. در این سایت آخرین اطلاعات درباره‌ی ماشین‌های هوشمند به شما ارائه می‌شود. این سایت سایر سایت‌های مفید در این زمینه را به شما معرفی می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند مقالات و نوشته‌های خود را در این زمینه به این سایت ارسال کنند. این شبکه درباره‌ی روبوت‌های ساخته شده اطلاعاتی به شـما ارائه داده و شما می‌توانید تصویر آنها را در این سایت ملاحظه کنید.