این سایت معرف گروهی است که در زمینه‌ی علوم کامپیوتری فعالیت و تحقیق می‌کنند. بیشتر تحقیقات این گروه در زمینه‌‌ی گرافیک کامپیوتری و روش‌های مختلف مدل‌سازی و شبیه‌سازی می‌باشد. این سایت جدید‌ترین مقالات ارائه شده در این زمینه را در اختیار شما قرار داده و با نرم‌افزارهای مخصوص این رشته آشنا می‌شوید. با مراجعه به بخش آموزش این سایت می‌توانید از برنامه‌های آموزشی این مرکز استفاده کنید.