این سایت اطلاعاتی درباره‌ی جدیدترین طرح‌های معماری در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در این سایت مقالاتی در زمینه‌ی طراحی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. این سایت نرم‌افزارهای مفید ، در زمینه‌ی طراحی را به شما معرفی می‌کند و شما را با الگوهای طراحی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی پایگاه‌های اطلاعاتی ، Java ، DHTML ، Open Source ، پروژه‌های مدیریتی و خدمات اینترنتی به دست آورید. این سایت جدیدترین اطلاعات دربـاره‌ی دسـتـاوردهای موجود در ایـن زمینه را در اختیار شما قرار می‌دهد.